DESA

Maria JAREMA

SZKICE POSTACI (dwustronne)


Maria JAREMA

SZKICE POSTACI (dwustronne) 
 

Monotypia, papier, 20 x 20 cm, sygn. p.d.: M. Jarema 1956 Potwierdzenie autentyczno¶ci i piecz±tka Kornela Filipowicza.

Maria JAREMA (1908-1958)  

Maria Jarema studiowała rzeĽbę pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego w ASP w Krakowie w latach 1929-1935. W czasie studiów wst±piła do "Grupy Krakowskiej" tzw. pierwszej (1933-1937). W latach 30. współpracowała jako aktorka i scenograf w teatrem "Cricot" swego brata Józefa Jaremy i teatrem kukiełkowym Adama Polewki. W 1937 wyjechała do Paryża na Wystawę ¦wiatow± i przebywała tam przez 4 miesi±ce. Po wojnie zwi±zała się z Grup± Młodych Plastyków, skupion± wokół Tadeusza Kantora, która w 1957 ukonstytuowała się jako nowa (druga) "Grupa Krakowska". W okresie socrealizmu nie brała udziału w oficjalnym życiu artystycznym. Współpracowała jako scenograf z teatrem "Cricot 2" Kantora (1956-1957). W 1957 została laureatk± Nagrody m. Krakowa, w 1958 otrzymała nagrodę Towarzystwa PrzyjaĽni Włosko-Polskiej na XXIX Biennale w Wenecji. Zajmowała się pocz±tkowo rzeĽb±, po wojnie głównie malarstwem, często ł±czonym z grafik± (tempera z monotypi±). Jej abstrakcyjne kompozycje, eksploruj±ce problem ruchu i przestrzeni, układaj± się w cykle ("Postaci", "Wyrazy", "Chwyty", "Penetracje", "Rytmy" i in.). Prace te należ± do najważniejszych dokonań polskiej sztuki lat 50., wyprzedzaj±c podobne poszukiwania sztuki kinetycznej i op-artu na ¶wiecie. Artystka zajmowała się też scenografi± i grafik± użytkow± (plakat, ilustracja ksi±żkowa i prasowa) oraz publicystyk±.

7000 zł  

Cena
 

  • DESA Salon 4
    ul. Floriańska 13
    31-019 Kraków

    tel. +48 12 422 62 57

SprawdĽ dostępno¶ć

Zapytanie o obiekt

Pozycja: SZKICE POSTACI (dwustronne)
 

Imię i nazwisko *

Adres email

Telefon *

Temat

Wiadomo¶ć

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drog± elektroniczn± od DESA Sp. z o.o. (newsletter) *
Tak Nie

W pole poniżej wpisz cyfry 1234 *

* pole wymagane

Kalendarium aukcji

Aukcja MS16 - Młoda Sztuka
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 I p, Kraków
24 listopada 2018, godz. 16.00

Aukcja 174 - Malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 I p, Kraków
8 grudnia 2018, godz. 16.00